Publieke & Sociale sector

Al vroeg in zijn geschiedenis, eind de jaren 80, werd NRB de belangrijkste IT-partner van de Waalse overheidssector. Sindsdien bouwden we een professionele expertise uit die uniek is in België. Onze experts ondersteunen overheidsdiensten dag na dag bij de uitvoering van hun opdrachten, en dit door op maat gemaakte IT-oplossingen te bieden.

NRB is actief op alle niveaus van de overheidsdiensten: federaal, gewestelijk, provinciaal en lokaal. Voor dit laatste segment doen we vooral een beroep op onze dochtermaatschappijen Civadis en Cevi/Logins, die gerichte ICT-oplossingen uitwerken.

De overheidsmarkt wordt gekenmerkt door een aantal uitdagingen

Het huidige fenomeen van digitale transformatie veroorzaakt ingrijpende wijzigingen in de bedrijfsmodellen. De kwantitatieve explosie van beschikbare digitale data en de komst van cloud-oplossingen veroorzaken immers een onherroepelijke wijziging in de relatie tussen bedrijven en informatie- en communicatietechnologieën. Anderzijds nemen de behoeften op het vlak van IT-beveiliging toe.

De overheidsinstellingen van vandaag worden geconfronteerd met heel wat uitdagingen. Enerzijds moeten ze de burger meer en betere diensten aanbieden. Anderzijds worden hun bevoegdheden gedecentraliseerd naar de gewesten en worden overheidsinstellingen samengevoegd om de kosten te drukken en de werking van de overheidsadministratie te optimaliseren.

De mogelijkheden van de nieuwe technologieën voegen een extra reeks uitdagingen toe aan deze veranderende marktomstandigheden. De burger verwacht dat de overheid op een veilige manier slimme en burgervriendelijke diensten aanbiedt en informatie beschikbaar maakt via het gebruik van de recentste technologieën, zoals mobiele toepassingen (apps).

 

Wat wij doen voor de overheidsdiensten

  • Cyber Security

In een wereld waarin overheidsinstellingen steeds nauwer met elkaar verbonden zijn en steeds meer informatie met elkaar uitwisselen, zijn sterke beveiligingsregels en -systemen een must.

Authentieke bronnen bij overheidsinstellingen bevatten erg waardevolle informatie. Hoe meer systemen met elkaar verstrengeld zijn en ter beschikking van de burger worden gesteld, hoe hoger het risico op beveiligingsproblemen wordt.

Onze beveiligingsconsultants doen een audit van uw omgeving, beoordelen de risico’s en ontwikkelen de geschikte oplossing om uw gegevens te beschermen. Er kunnen systemen voor identiteits- en toegangsbeheer ingevoerd worden, die door onze diensten worden ondersteund en u een uiterst beveiligde omgeving aanbieden.

  • Business Analytics

Overheidsinstellingen krijgen te maken met grote volumes data uit verschillende systemen.

Het invoeren van verschillende systemen op verschillende overheidsniveaus heeft er vaak toe geleid dat informatie dubbel werd ingevoerd. Heel wat instellingen hebben het moeilijk om deze gigantische hoeveelheid data te beheren. Het vergt tijd en te veel manueel werk door te weinig experts om de grote hoeveelheden administratieve documenten te screenen.

Onze consultants kunnen u helpen om een door data gedreven organisatie uit te bouwen, en dit door de juiste structuren voor databeheer toe te passen en het proces te automatiseren, zodat de informatie toegankelijk wordt en data gekoppeld en onderling in verband gebracht wordt via fragmentindicatie. Ze kunnen de naleving opvolgen en een prioriteit toekennen aan manueel werk.

  • Systeemintegratie

De moderne burger verwacht een nieuwe vorm van interactie met de overheidsinstellingen.

Via de integratie van data uit verschillende systemen kunnen overheidsmedewerkers op een burgervriendelijke manier diensten verlenen. Nationale bevoegdheden worden gedecentraliseerd naar de gewesten en overheidsinstellingen worden samengevoegd. De integratie van verschillende systemen is cruciaal om kosten te besparen en de werking van de overheidsadministratie te optimaliseren.

De NRB-consultants kunnen u helpen bij de ontwikkeling van op maat gemaakte en op een pakket afgestemde toepassingen, die rekening houden met de volledige levenscyclus van een project; van analyse en ontwikkeling tot onderhoud en ondersteuning. Ze kunnen dit zowel voor op pakket gebaseerde als op maat gemaakte ontwikkelingen, maar ook voor projecten via een externe inbreng en bedrijfseigen ontwikkeling.

 

Onze klanten

In us they trust...

Contacteer ons

Luik

t. +32(0)4 249 72 11

Brussel

t. +32(0)2 286 57 11

Stuur een bericht

Partnerships & Certificeringen