CIBG

Industry sector : 
Het CIBG is de Instelling van Openbaar Nut (ION) die, binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wil uitgroeien tot de technologisch neutrale, competitieve, betrouwbare en hoogkwalitatieve partner van elke openbare instelling die, met kennis van zaken en op proactieve wijze, vernieuwende en samenhangende ICT-technologieën wenst in te voeren, met de bedoeling om enerzijds de eigen werking efficiënter te maken, en anderzijds te zorgen voor gebruikersvriendelijke diensten voor Brusselaars, ondernemingen en bezoekers.
 
We creëren en organiseren het digitale ecosysteem van het gewest:
 
- door de integratie en de ontwikkeling van innovatieve ICT-oplossingen
- door een digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven
- door het waarborgen van de beveiliging van de gegevens en de gewestelijke ICT-infrastructuur › door de gebundelde inzet van ICT-middelen.
 
Het CIBG ondersteunt via de uitoefening van zijn taak de voogdijminister voor digitalisering. Meer bepaald draagt het centrum bij aan de voorbereiding van het beleid door:
 
- zijn gezag uit te oefenen op het gebied van digitalisering van openbare instellingen en de ontwikkeling van hun werkwijzen
- nieuwe communicatie- en informaticatechnologieën (ICT) te populariseren
- zijn grondige kennis en permanente, nauwgezette follow-up van ICT-ontwikkeling, waaronder de verhouding van deze technologieën tot gefedereerde entiteiten en de Europese Unie.
 
 

In us they trust...

Contacteer ons

Luik

t. +32(0)4 249 72 11

Brussel

t. +32(0)2 286 57 11

Stuur een bericht

Partnerships & Certificeringen