ULG

Industry sector : 

De Université de Liège is de enige publieke, pluralistische en complete universiteit van de Franse Gemeenschap Wallonië-Brussel. Ze maakt deel uit van de Académie Universitaire Wallonie-Europe. Ze streeft naar een evenwicht tussen onderwijs, onderzoek en activiteiten ten dienste van de maatschappij, in de brede lijnen die zijn erkend door haar status als complete universiteit.

De ULG ligt in het hart van Europa, op het kruispunt van de grote assen van de Euregio. Openheid naar de wereld toe is dan ook een prioriteit voor deze universiteit. Dit uit zich in een reeks concrete initiatieven.

Ze is een actieve partner van een netwerk van meer dan 600 universiteiten waarmee ze samenwerkt om de uitwisseling van studenten, onderzoekers en vaardigheden te vergemakkelijken. De ULG stimuleert haar studenten om een opleiding met internationale slagkracht te volgen. Die ambitie wordt vooral nagestreefd door het leren van talen aan te moedigen.

Ze wil voor zowel haar onderzoekers als haar studenten een blik op de wereld openen. De ULG bevordert de mobiliteit dan ook dankzij uitwisselingsprogramma's voor studenten en professoren, de invoering van ketens voor dubbele academische graden en een versterking van de internationale wetenschappelijke samenwerking.

De universiteit van Luik ligt verspreid over drie sites (Sart-Tilman, XX août, Val Benoît) en is daarmee een van de grootste universiteiten van Wallonië. Haar 3200 medewerkers (450 docenten) leven er samen met 13.000 studenten, waarvan 2000 buitenlanders voor een totaal van 78 nationaliteiten.

In us they trust...

Contacteer ons

Luik

t. +32(0)4 249 72 11

Brussel

t. +32(0)2 286 57 11

Stuur een bericht

Partnerships & Certificeringen