Service Public de Wallonie

Industry sector : 

In 2008 fusioneerden MRW en MET om samen één entiteit met de naam Service public de Wallonie te vormen. Er werd een nieuwe werking ingevoerd om de verspreiding van informatie te bevorderen en de overheidswerking te harmoniseren.

De bedoeling is de kwaliteit en doeltreffendheid van de diensten voor burgers te versterken om zo beter te voldoen aan de nieuwe eisen van de maatschappij. 

De SPW omvat een algemeen secretariaat, een transversaal directoraat-generaal en zeven operationele directoraten-generaal. Het algemeen secretariaat oefent transversale bevoegdheden uit en doet dienst als schakel tussen de Regering en alle overheidsdiensten, maar beheert ook de diensten personeelsbeheer, rekrutering, vorming, HR-beheer en juridische zaken.

De dienst bestaat in totaal uit 11 gebouwen verspreid over heel Wallonië.

In us they trust...

Contacteer ons

Luik

t. +32(0)4 249 72 11

Brussel

t. +32(0)2 286 57 11

Stuur een bericht

Partnerships & Certificeringen