FOD Justitie

Industry sector : 

Voor een maximale ondersteuning van haar opdrachten willen de FOD Justitie en haar 25.000 medewerkers een passend antwoord bieden op de hedendaagse behoeften en bekommernissen.

Als federale instelling vervult de FOD Justitie een voorbeeldfunctie en wil ze een stuwende kracht achter verandering en vernieuwing zijn. 

De FOD Justitie staat op het kruispunt van de drie grondwettelijke machten en heeft als opdrachten:

  • de voorbereiding en uitvoering van de wetgeving en de ondersteuning van de minister van Justitie in de domeinen waarvoor hij bevoegd is;
  • de begeleiding en operationele ondersteuning van de rechterlijke macht, waarbij coördinatie en organisatieontwikkeling voorop staan;
  • het toezicht op de adequate uitvoering van de juridische en administratieve beslissingen, met garantie van rechtszekerheid en gelijke behandeling van alle betrokken partijen.

In het kader van zijn opdrachten besteedt de FOD bijzondere aandacht aan het sociale aspect van duurzame ontwikkeling door de toegang tot justitie te vergemakkelijken, het juridische jargon te vereenvoudigen, en de informatie en opvang van slachtoffers te verbeteren.

In us they trust...

Contacteer ons

Luik

t. +32(0)4 249 72 11

Brussel

t. +32(0)2 286 57 11

Stuur een bericht

Partnerships & Certificeringen