Applicatieonderhoud

Uitgaven staan onder druk en ook de IT-afdelingen ontsnappen daar niet aan. Zij moeten bovendien met minder middelen meer waarde proberen creëren voor het bedrijf.

Om de kosten voor IT-onderhoud te verlagen, en tegelijk meer en betere diensten te leveren voor de onderneming, kiezen organisaties ervoor om het onderhoud van hun applicaties uit te besteden. Op die manier verlagen ze hun onderhoudskosten en maken ze intern mensen vrij voor activiteiten met een hogere toegevoegde waarde.

Om efficiënter waarde te creëren voor het bedrijf of wegens wettelijke voorschriften moet u uw applicaties laten evolueren door ze te moderniseren, te integreren of er nieuwe functies aan toe te voegen.

Sommige organisaties hebben te maken met een verlies aan kennis, bijvoorbeeld omdat medewerkers met pensioen gaan, en kunnen daarom niet meer zelf de continuïteit van hun applicaties verzekeren. Zij roepen dan de hulp in van een partner.

Een partner om de evolutie van uw applicaties te ondersteunen

NRB heeft ook competenties in huis die steeds zeldzamer worden op de markt, zoals PL1, Cobol en Powerbuilder. We hebben ruim 25 jaar ervaring in het onderhouden van applicaties voor klanten. Steeds meer bedrijven zoeken een betrouwbare en solide partner wiens expertise buiten kijf staat.

Wij willen ten allen prijze vermijden ooit geconfronteerd te worden met een tekort aan competenties en onze en uw mainframeapplicaties ononderbroken blijven onderhouden en ontwikkelen. In die context heeft NRB haar Mainframe Academy opgericht. Dit initiatief is er op gericht de meest performante ontwikkelaars aan te trekken en hen op te leiden in PL1 en Cobol door hen te integreren in dezelfde teams als onze ervaren system engineers.

We passen de ITIL-best practices toe en gebruiken de beste tools die beschikbaar zijn op de markt zoals HP Quality Center, SonarQube, HP Service Manager en Jira. Daardoor kunnen we de kwaliteit van de applicaties verzekeren, de kosten beheersen en technische ontwikkelingen vergemakkelijken.

Ons aanbod

Overnameproject

U kunt ons het onderhoud toevertrouwen van mainframe-, gedistribueerde of mobiele applicaties die in uw bedrijf of door een externe partij ontwikkeld zijn. Voor de overname van een applicatie hebben wij aanpak in drie fasen die voor een efficiënte en soepele transitie zorgt:

  • Diagnose: op enkele dagen tijd beoordelen onze experts de kwaliteit en complexiteit van de applicatie.
  • Kennisoverdracht: onze specialisten vergaren kennis over alle applicatie-instellingen bij uw experts of die van een derde partij
  • Onderhoudskwaliteitsplan: in een plan beschrijven we alle onderhoudsprocessen (incident, probleem, verandering, update, …) volgens de SLA’s in het contract.

Preventief onderhoud

Wij grijpen preventief in om het risico te beperken dat uw applicatie aan kwaliteit, beschikbaarheid of snelheid zou kunnen inboeten.

Correctief onderhoud

We interveniëren om tekortkomingen te corrigeren die ervoor zorgen dat uw applicatie niet goed meer zou werken.

Evolutief onderhoud

We komen tussenbeide om uw applicatie te verbeteren door haar functies te doen evolueren of door er nieuwe mogelijkheden aan toe te voegen op vraag van uw gebruikers. Soms beslissen we in samenspraak met u om een applicatie te vervangen door een andere.

Adaptief onderhoud

We grijpen in om uw applicatie technisch te verbeteren, door beveiligingsaanpassingen en updates van systemen of de onderliggende databases.

In us they trust...

Contacteer ons

Luik

t. +32(0)4 249 72 11

Brussel

t. +32(0)2 286 57 11

Stuur een bericht

Partnerships & Certificeringen