FOD Financien

Industry sector : 

De FOD Financiën wil de uitdagingen aangaan van een modern bestuur dat evolueert met de samenleving en met de economie en dat de evolutie van de informatie- en communicatietechnologieën op de voet volgt. Ingegeven door een grote bekommernis voor de openbare dienstverlening hanteert en waarborgt de FOD Financiën een professionele en strikte methodiek op het vlak van zijn kernactiviteiten. Enerzijds door het ontwikkelen van efficiëntere werkmethoden die meer rekening houden met de behoeften van iedereen, anderzijds door een nieuwe bestuurscultuur uit te bouwen die de medewerkers meer ruimte geeft en tegelijkertijd een groter beroep doet op hun verantwoordelijkheid.

De FOD Financiën telt zo'n 28.500 medewerkers, hoofdzakelijk universitairen en bachelors met een grote interesse voor de fiscale, financiële, boekhoudkundige en juridische domeinen.

In us they trust...

Contacteer ons

Luik

t. +32(0)4 249 72 11

Brussel

t. +32(0)2 286 57 11

Stuur een bericht

Partnerships & Certificeringen