Fraudeanalyse

Using Data to detect fraud

Er zijn heel wat definities mogelijk, maar voor onze oplossing beschouwen we fraude als iedere opzettelijke daad of verzuim met de bedoeling anderen te misleiden en waardoor het slachtoffer een verlies lijdt en/of de dader een voordeel verkrijgt (terugbetaling of doorverkoop van (gestolen) goederen).

Enkele factoren die fraude kunnen bevorderen, zijn: grootte en waarde van voorwerpen, het gemak om ze door te verkopen, cash, geen/zwakke controles…

Uitdagingen:
  • Hoe kunnen we de risico's en de daarmee gepaard gaande kosten verminderen?
  • Hoe kunnen we risico's voorspellen vóór er acties worden ondernomen zoals het voorstellen van een contract of het valideren van een claim die tot een terugbetaling zal leiden?
  • Hoe kunnen we patronen identificeren die de kwaliteit voor elk domein aanzienlijk kunnen verbeteren, bv. Beveiliging?

In us they trust...

Contacteer ons

Luik

t. +32(0)4 249 72 11

Brussel

t. +32(0)2 286 57 11

Stuur een bericht

Partnerships & Certificeringen