IT Strategy & Roadmap

De meeste ondernemingen en overheidsorganisaties hebben vaak te weinig tijd om veranderingen - die nochtans nodig zijn om zich aan te passen aan snel veranderende externe factoren - op te starten en uit te voeren op alle niveaus. Dat geldt zeker voor IT-afdelingen. Die hebben soms te weinig kennis van de gangbare best practices om een transformatieplan op te maken. IT-afdelingen worden opgeslorpt door operationele taken, hun budget staat onder druk en de gebruikers worden veeleisender.

Er zijn verschillende externe elementen die het status-quo versterken en verandering in de weg staan. De digitale verwachtingen van klanten stijgen. De wetgeving evolueert en kan een hindernis zijn. Er komen nieuwe spelers op de markt en de concurrentie neemt toe. Een fusie of overname kan een consolidatie van IT-systemen nodig maken.

Om bij te dragen aan de ontwikkeling van hun organisatie moeten CIO’s een duidelijk beeld hebben van de situatie en hun IT-omgeving. Ze hebben ook een digitaal transformatieplan nodig dat rekening houdt met de voormelde parameters.

Een dergelijk plan moet verschillende doelstellingen hebben:

  • een grotere flexibiliteit van de informaticasystemen om ze beter af te stemmen op de businessbehoeften
  • optimalisatie van de operationele kosten voor IT-infrastructuur en applicatieonderhoud
  • informaticasystemen conform de wettelijke bepalingen
  • innovatie, rekening houdend met onder meer cloud-diensten (IaaS, PaaS of SaaS)
  • evolutie in de competenties van het IT-team

NRB: partner voor uw digitale transformatie

We maken realistische transitieplannen waarbij de IT-risico’s onder controle zijn door:

  • onze expertise in talrijke branches zoals nutsbedrijven, overheid, verzekeringen, industrie en gezondheidszorg
  • onze kennis van een breed spectrum aan IT-diensten (SaaS, PaaS, IaaS)
  • onze onafhankelijkheid van technologieleveranciers
  • een multidisciplinair team met zakelijke en technische specialisten

Ons aanbod

Wij gaan een digitaal stappenplan op drie tot vijf jaar voor uw organisatie uitwerken.

Via workshops met IT- en businessvertegenwoordigers van uw organisatie werken we een IT-strategie uit die afgestemd is op de bedrijfsstrategie. De IT-strategie bestaat uit een beschrijving van de huidige situatie ("as is"), een beschrijving van de beoogde situatie ("to be") en een transitieplan tussen die twee. Dat plan houdt rekening met de jaarlijkse doelstellingen van de onderneming en de budgettaire beperkingen (OPEX, CAPEX) waarmee u te maken heeft.

We ondersteunen onze aanpak met hulpmiddelen zoals Aris IT Architect en Alfabet om de business en IT-componenten (IT-waarde, businesswaarde, operationele kosten), voor uw organisatie te analyseren en te modelleren.

Afhankelijk van de grootte van uw organisatie en de complexiteit duurt onze consultancyopdracht 20 tot 120 dagen.

In us they trust...

Contacteer ons

Luik

t. +32(0)4 249 72 11

Brussel

t. +32(0)2 286 57 11

Stuur een bericht

Partnerships & Certificeringen