SAP-migratie volgens het boekje bij Liege Airport

Wie ERP zegt, denkt misschien al aan langdurige migratie. Niets van dat. Met een ERP-traject van amper vier maanden bewijst Liege Airport dat softwarevernieuwing geen job van lange adem hoeft te zijn. De luchthaven koos voor SAP All-in-One en wees de aanbesteding toe aan NRB.

Willy Delflys
Willy Delflys

“We wilden vooreerst onze aankoop- en boekhoudprocessen stroomlijnen, maar de luchthaven heeft nog meer plannen met de nieuwe software”, zegt Willy Delflys, algemeen secretaris bij Liege Airport. Door de groei van de luchthaven en activiteiten liep Liege Airport met haar boekhoudpakket tegen een aantal grenzen aan. Ook was de ondersteuning na tien jaar gebruik bijna voorbij. De tien jaar eerder zelfontwikkelde toepassing voor aankoopbeheer paste bovendien niet langer in de huidige manier van werken. Zo kon men aankoop en boekhouding helemaal niet op elkaar afstemmen.

Tijdwinst dankzij nieuwe ERP

“Met SAP All-in-One geven we een aankoopvraag in en automatisch wordt in de boekhoudmodule een boeking geregistreerd”, vertelt Willy Delflys. “In het verleden moest dat manueel, met kans op foute gegevensinvoer. Dankzij de integratie daalt de foutenlast en sparen we aanzienlijke tijd uit. De productiviteit van onze medewerkers is met stip gestegen.”
Liege Airport koos net omwille van de uitgebreide integratiemogelijkheden voor SAP. “Het strakke procesbeheer binnen SAP was alleszins belangrijker dan de look ‘n feel”, voegt Delflys toe. “De aankoop past ook in een langetermijnvisie. We beginnen met de twee genoemde modules, maar kunnen makkelijk uitbreiden. Op korte termijn overwegen we de module voor vastgoedbeheer, want de applicatie waar we vandaag nog mee werken is inmiddels ook al tien jaar oud. Daarnaast gebruiken we nu nog losstaande toepassingen voor personeels- en klantenbeheer, dus we kijken ook naar SAP HCM en SAP CRM. We volgen daarbij ook het advies van NRB en SAP, dat een grote ervaring heeft in de luchthavenbranche.”

Korte migratie dankzij SAP’s best practices

De migratie naar het nieuwe systeem ging van een leien dakje omdat Liege Airport akkoord ging om de best practices van SAP te volgen. Daardoor had NRB slechts 250 mandagen nodig om het systeem te implementeren, uitzonderlijk weinig. Willy Delflys: “Onze bedrijfsprocessen leunen sterk aan bij de lijn die SAP adviseert, dus we hadden geen moeite om de geadviseerde best practices te volgen. Het liet ons toe om de migratie voldoende kort te houden, ook als is SAP All-in-one al min of meer vooraf geconfigureerd. Het extra werk voor onze teams, een key user per betrokken dienst plus een projectmanager, is al met al beperkt gebleven. We kozen ervoor om die periode zo kort mogelijk te houden, anders zou men op die afdelingen op den duur naar adem happen.”
Delflys twijfelde niet om de opdracht aan NRB toe te wijzen. “Zij hebben een solide reputatie en wonen om de hoek. Dat is tijdens zo’n migratie wel makkelijk. Nu de migratie achter de rug is kan ik wel zeggen dat het professionalisme waarmee NRB dit project heeft aangepakt behoorlijk indruk heeft gemaakt. De kennis van de consultants is van topniveau“.

In us they trust...

Contacteer ons

Luik

t. +32(0)4 249 72 11

Brussel

t. +32(0)2 286 57 11

Stuur een bericht

Partnerships & Certificeringen