Magotteaux vertrouwt IT-infrastructuurbeheer toe aan NRB

NRB doet sinds 2013 het as-a-service beheer van de informaticainfrastructuur van de Groep Magotteaux, een Luikse wereldspeler in gietijzer en staal. De gunning van dit contract kwam er na een aanbestedingsprocedure en stevige concurrentiestrijd.

Minh Hua
Minh Hua

Mevrouw Minh Hua, CIO van de Groep Magotteaux, verklaart zich nader: “Ik wil niet meer investeren in hardware noch mijn team inzetten om die draaiende te houden. Alle middelen en technologieën zijn vandaag voorhanden om infrastructuur en het beheer ervan uit te besteden en de diverse componenten aan te kopen als ‘diensten’. Zo kan ons IT-personeel zich concentreren op het leveren van toegevoegde waarde aan onze business. Zij hebben de technische expertise en de kennis van onze informaticainfrastructuur en bedrijfsprocessen om verbeterprojecten tot een goed einde te brengen.”

Magotteaux had al een eerste ervaring met uitbesteding van het serverbeheer; de groep deed een beroep op hostingdiensten bij zijn vorige leverancier en zijn serverracks waren ondergebracht in een extern datacenter. Het IT-team van Magotteaux verzorgde evenwel nog de monitoringcontroles, het onderhoud van het ERP-systeem BaaN en het merendeel van de technische interventies.

De samenwerking met NRB voegt een nieuwe dimensie toe; alle taken behoren voortaan toe aan NRB. NRB beheert alle servers, neemt monitoring en beheer over, doet ook het technische beheer van het ERP-systeem, levert databases en bijkomende licenties en garandeert ‘als een dienst’ de beschikbaarheid van alle onderdelen, conform de strikte en ambitieuze service level agreement. Bovendien beheert NRB de backup, de spiegeling van de gegevens en het data recovery plan (DRP).

Een gevorderde uitbesteding van de IT-infrastructuur – inclusief e-mail uit de cloud – is nochtans helemaal geen vanzelfsprekendheid in de industrie. Mevrouw Minh Hua noemt zich graag een fast follower: “Ik hoef wat nieuwe technologie betreft niet de spits af te bijten. Maar ik volg het van nabij en stap mee over van zodra een paar grote spelers er met succes mee werken. We zijn dus nooit de eersten, maar ik waak er wel over dat we pionieren in onze sector. Magotteaux wil toonaangevend blijven in zijn activiteitsdomein; ik moet er dus voor zorgen dat IT ons helpt innoveren en onze leiderspositie helpt behouden. Door eerst bepaalde taken uit te besteden, kan ik druk zetten op de kosten en zorg ik ervoor dat m’n team onze « core business » optimaal ondersteunt met innoverende, krachtige, stabiele en op onze métier afgestemde IT-systemen voor ongeveer 1.500 gebruikers.”

Van een globale naar een sterke, lokale dienstenleverancier.

Omwille van zijn wereldwijde structuur met vertegenwoordiging in meer dan 30 landen op alle continenten, was Magotteaux initieel niet op zoek naar een lokale dienstverlener. NRB kreeg de aanbesteding zelfs niet in de bus, maar mocht zich uiteindelijk alsnog kandidaatstellen. Het is voor een middelgrote organisatie als Magotteaux immers makkelijker samenwerken met een dienstenleverancier van dezelfde grootte. NRB wist Magotteaux te overtuigen met een uitstekende behoefteanalyse, een sterke offerte en volledige transparantie. Voor de CIO is het ook belangrijk dat de gekozen dienstverlener zich positioneert als een echte business partner: “Ik verwacht die instelling van mijn leveranciers; ik reken op hun expertise en hun continue advies zodat we meer kunnen doen met minder. De ondertekening van een contract is niet het eindpunt van de onderhandelingen maar de start van een efficiënte samenwerking waarbij beide partners steeds kijken hoe ze de dienstverlening kunnen optimaliseren. Technologie evolueert vandaag zo snel dat het moeilijk is voor een intern IT-team als het onze om alle nieuwigheden te volgen.

Door met een dienstverlener als NRB in zee te gaan blijven we upto- date en kunnen we de diensten laten evolueren en optimaliseren. Wat mij betreft maakt het zelfs niet uit op welke infrastructuur onze toepassingen draaien, zolang de SLA maar gerespecteerd wordt. Ik reken op de expertise en het professionalisme van de technici van NRB om me de oplossingen voor te leggen die voor Magotteaux het meest efficiënt zijn. Tijdens de voorstudie en migratie toonden ze al dat ze over die kwaliteiten beschikken. Bovendien zijn de kantoren van NRB vlakbij, wat natuurlijk ook een punt in het voordeel is. Het belangrijkste is evenwel dat onze technische en operationele contacten constructief zijn, dat we elkaar goed verstaan en op dezelfde golflengte blijven. »

Migratie van BaaN naar SAP in de steigers.

Een hele poos geleden werd IT bij Magotteaux nog beschouwd als een noodzakelijk kwaad. Vandaag liggen de zaken anders: Minh Hua (ex-GlaxoSmithKline) werd twee jaar geleden aan boord gehaald door CEO Bernard Goblet om het IT-departement te positioneren als een strategische partner van de business. Naast de infrastructuuroutsourcing heeft Minh ook alle werkposten geharmoniseerd (het M@gstation-project moest de werkomgeving van de computergebruikers vereenvoudigen en verbeteren), een nieuw beveiligd wereldwijd netwerk geïnstalleerd, e-mail herbekeken, enzovoort. Het volgende project is de vervanging van het ERP-systeem. De huidige software biedt niet de nodige beheerfuncties of rapporten om een internationale groep als Magotteaux te sturen. 

Mobiele toegang tot gegevens en bedrijfstoepassingen, onafhankelijk van het gebruikte toestel, is een andere doelstelling. « Door onze systemen te centraliseren bij NRB kunnen we die uitdaging makkelijker aanpakken. De rol van NRB als adviseur zal alleen maar aan belang winnen”, besluit Minh Hua.

In us they trust...

Contacteer ons

Luik

t. +32(0)4 249 72 11

Brussel

t. +32(0)2 286 57 11

Stuur een bericht

Partnerships & Certificeringen