Risk Management

Risk Management maakt het mogelijk om beveiliging af te stemmen op bedrijfsprocessen.

Problemen

De hoge mate waarin alle markten geconnecteerd zijn brengt met zich mee dat risico's onverwacht kunnen opduiken van overal ter wereld, wat instabiliteit en onzekerheid veroorzaakt en de druk op Risk Managers verhoogt.

Het stroomlijnen van de beveiliging met kritische bedrijfsprocessen speelt een belangrijke rol in het garanderen dat de activa van een bedrijf effectief beschermd zijn. Om dit doel te bereiken, moet er een algemene aanpak voor beleids- en risicobeheer doorgevoerd worden.

Uitdagingen

Beveiliging draait om het uitlijnen van een roadmap van projecten om de infrastructuur van de organisatie, gevoelige gegevens, kritische activa en bedrijfsprocessen te beschermen. Als Risk Manager moet u:

 • Met accurate gegevens werken
 • Degelijke werkmethodes implementeren
 • Ervoor zorgen dat de beslissingen van Risk en Senior Management rekening houden met een breed gamma van kwesties en alternatieven.

Risk Management Diensten

Door het risico te analyseren en de mogelijke impact ervan op het bedrijf te voorspellen, kunnen bedrijven de ergste dreigingen identificeren en beslissen welke actie er ondernomen moet worden om de dreiging te elimineren. Een robuust risicobeheerprogramma biedt de gelegenheid om concrete voordelen te realiseren die de langetermijnwaarde van het bedrijf in stand houden. Om dit echter ten volle te kunnen bereiken, zijn er experts nodig die met hun ervaring en advies kunnen bijstaan om de risicobeheerprocessen over het gehele bedrijf te verbeteren.

Beveiligingsaudits

Adviesaudits zijn gebaseerd op ISO 27001. Ze omvatten strategische roadmaps, benchmarking, aanbevelingen en presentaties op bestuurlijk niveau. Audits leveren:

 • ISO 27001 adviesaudits en aanbevelingen
 • Meerjarige veiligheidsstrategie en roadmap, die het resultaat is van een vergelijking tussen de AS-IS en TO-BE analyses van de kritische bedrijfsactiva, bedrijfsdoelstellingen en beveiligingsmaatregelen.
 • Beveiligingsbeheer: ontwikkeling van strategieën en procedures om de gepaste beveiligingsmaatregelen te definiëren en in stand te houden in lijn met de bedrijfskritische processen van de organisatie
 • Privacy-analyse

Risk Management-Diensten

Wij zetten een echte globale risico-aanpak op, die compleet afgestemd is op de digitale veiligheidsrisico's. Deze module levert:

 • Een doeltreffende ‘quick win’-strategie en roadmap: identificatie, analyse en evaluatie van algemene risico's
 • Advies over het verminderen van de kwetsbaarheid van de organisatie bij gebeurtenissen met lage waarschijnlijkheid, maar met ernstige gevolgen
 • Hulp en praktische ervaring over het ontwikkelen en implementeren van risicobeperkende maatregelen, met de nadruk op vaak voorkomende risicoscenario's
 • Opstellen van risicobeheermodel en coaching

Business Continuity Diensten

Deze omvatten ‘cock-pit’-plannen om de basisfuncties in stand te houden tijdens een ramp/aanval, crisismanagement en het hernemen van de normale bezigheden in een zo kort mogelijke tijdspanne. Deze module levert:

 • Business continuity plannen (BCP): een gestructureerde aanpak om een bedrijf te helpen bij het garanderen van het vereiste niveau van functioneren in geval van een ramp, alsook het herstel en het hernemen van de normale bedrijfsvoering
 • Crisismanagement: gestructureerde plannen om te verzekeren dat communicatie en samenwerking met externe partijen worden uitgevoerd op de overeengekomen en meest efficiënte manier (pers, verdelers, klanten, concurrenten, enz.)
 • Opstellen van BCP-oefeningen en onderhoud
 • Ontwikkelen en uitvoeren van bewustzijnssessies en trainings

Beveiligingsbewustzijn & Training

Veiligheidstrainings en roadshows kunnen de buy-in van de werknemers aan de veiligheid bevorderen. Deze module houdt in:

 • Veiligheidsbewustzijnssessies voor directie en werknemers, met gesimuleerde aanvallen om de gebruikers te laten zien hoe ze een aanval kunnen herkennen en hoe ze in zo'n geval moeten reageren
 • Praktische veiligheidsworkshops voor ontwikkelaars
 • Aangepaste veiligheidstrainings - Industriele Systemen

Risk Management Voordelen : Concrete Resultaten

Beheer uw beveiliging aan het tempo van uw eigen onderneming en bevorder uw flexibiliteit, harmonisatie, aanpasbaarheid en zekerheid.

Waarom Onze Klanten Voor Ons Kiezen

NRB biedt een unieke mengeling van IT-veiligheidsoplossingen om CIO's bij te staan in de bescherming van kritische informatie, het afstemmen van de beveiliging op bedrijfsprocessen, het beheer van identiteitsprofielen en toegang, en de beveiliging van kritische infrastructuur tegen cyber-aanvallen.

In us they trust...

Contacteer ons

Luik

t. +32(0)4 249 72 11

Brussel

t. +32(0)2 286 57 11

Stuur een bericht

Partnerships & Certificeringen