HET ENERGIEBEHEER VAN EEN OPENBAAR GEBOUW OPTIMALISEREN

De energie-optimalisering van openbare gebouwen is een problematiek die in de meeste steden en gemeenten opduikt. In functie van zijn omvang kan elk bestuur heel wat gebouwen moeten beheren: scholen, kinderopvangcentra, sportcomplexen, administratieve gebouwen ... 

 

Al te vaak stelt men nog vast dat scholen hun gebouwen tijdens het weekend of de schoolvakanties blijven verwarmen, of dat sporthallen met de effectieve bezetting in hun energiebeheer helemaal geen rekening houden. De gevolgen van dit verbruik voor het milieu enerzijds en voor de energiefactuur en de overheidsfinanciën anderzijds, kunnen behoorlijk doorwegen.

 

Binnen een Smart City-aanpak stellen vele besturen daarom voorop om deze gevolgen drastisch te verminderen. Maar hoe? Hoe kan men nagaan dat gebouwen worden verwarmd buiten de perioden waarin dit nodig is? Hoe kan men het verbruik beter beheren op basis van de werkelijke noden verbonden met de bezetting of het comfort van de gebruikers? Hoe kan men abnormaal verbruik opsporen, te wijten aan lekken, verlies of zelfs diefstal?

 

Het Internet van Objecten (Internet of Things - IoT) en de Big Data-technologieën bieden vandaag een pertinent antwoord op deze vragen. Hoewel vele smart city-scenario's gebaseerd zijn op deze nieuwe technologische mogelijkheden (vuilnisbak die communiceert hoe vol hij is, analyse van voetgangers- of voertuigstromen, verlichtingssysteem dat zich aanpast in functie van het verkeer …), is het niet altijd vanzelfsprekend om een echte business case uit te leggen om deze investeringen te rechtvaardigen.

 

Maar als er één domein is waarvoor dit niet meer moet worden aangetoond, dan is dat wel de energie-efficiëntie van gebouwen

 

De democratisering van sensoren (aanwezigheid, temperatuur, luchtkwaliteit …), het opduiken van nieuwe protocollen en communicatienetwerken (LoRa, Sigfox …) en het gebruik van online software (SaaS-platforms) zijn drie elementen die helpen om actief beheer van het verbruik van onze gebouwen binnen bereik te brengen. 

 

Steeds meer voorbeelden tonen de winst aan die tot stand werd gebracht dankzij monitoring 2.0 van gebouwen. Zonder zware investeringen te doen op vlak van de uitrusting of de behuizing van een gebouw, kan men aan de hand van IoT-technologie en Big Data de energiefactuur met 15 tot 20% terugschroeven. Wat de overheidsgebouwen van Wallonië betreft, betekent dit dat miljoenen euro's structureel worden bespaard en dat miljoenen tonnen CO²-uitstoot kan worden vermeden.

 

Is het immers niet onze verantwoordelijkheid om er altijd over te waken om de wereld voor onze kinderen en kleinkinderen te behoeden?

 

Reactie toevoegen

7 + 10 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

In us they trust...

Contacteer ons

Luik

t. +32(0)4 249 72 11

Brussel

t. +32(0)2 286 57 11

Stuur een bericht

Partnerships & Certificeringen