Met zijn resultaten voor 2020 neemt de NRB Groep een jaar voorsprong op zijn strategisch plan en legt hij de basis voor nieuwe ambities

maandag 26 april 2021
De Belgische IT-dienstverlener NRB heeft de resultaten over zijn boekjaar 2020 bekendgemaakt. In zijn jaarverslag noteert de Groep een geconsolideerde omzet van 413 miljoen euro en een bedrijfsresultaat van 44,9 miljoen euro (of 10,8% van de omzet). Het nettoresultaat (na belastingen) bedroeg 28,8 miljoen euro. Dankzij de solide resultaten in 2020 en de succesvolle afronding van de acquisitie- en diversificatiestrategie in nieuwe sectoren, verwacht de NRB Groep dit jaar al de kaap van 500 miljoen euro omzet te overschrijden, een jaar eerder dan voorzien in zijn vijfjarenplan opgesteld in 2017. 
 
De financiële resultaten overtreffen dus de oorspronkelijk geplande groeivooruitzichten van de NRB Groep. Dankzij de groei van de omzet met 62 miljoen euro ten opzichte van 2019 (+18%) en een EBIT van 10,8% (+20,3%) kan het bedrijf zijn vijfjarenplan al dit jaar afsluiten. Op die manier loopt de Groep een jaar vooruit met de opmaak van een nieuw strategisch plan, dat het mogelijk moet maken tegen 2026 een omzet van 750 miljoen te bereiken.
 
"De NRB Groep heeft een zekere maturiteit bereikt", zegt Pascal Laffineur, Chief Executive Officer van de NRB Groep. "Als IT speler beschikken wij over de omvang, de infrastructuur en de knowhow om een sterke en betrouwbare lokale partner te zijn tegenover de internationale concurrentie. Zo kunnen wij nieuwe groeiambities koesteren, die wij willen waarmaken door van digitalisering een bron van verbetering van de levenskwaliteit van ondernemingen en hun klanten te maken. Wij zullen onze groei baseren op de ontwikkeling van onze bestaande diensten, op het aanhalen van sterkere banden tussen onze dochterondernemingen en het creëren van operationele synergieën tussen de dochterondernemingen. Tegelijkertijd zullen wij werken aan de diversificatie van de markten en de geografische gebieden waarin wij actief zijn. Uiteindelijk willen wij tegen 2026 40% van onze groei baseren op organische groei en 60% op een overnamestrategie. »
 
Kernpunten van het begrotingsjaar 2020
 
In 2020 is de NRB Groep erin geslaagd zijn doelstellingen te verwezenlijken ondanks de crisissituatie als gevolg van de COVID-19-pandemie. Hoewel bepaalde activiteiten werden beïnvloed (stilgelegde projecten, isolatie van het personeel, nieuwe werkprocédés enz.), is de Groep erin geslaagd de gevolgen van de crisis op te vangen met name door de geplande investeringen vol te houden zoals voorzien, in termen van aanwervingen, commerciële ontwikkeling, externe groei enz. 
 
  • Verlenging en uitbreiding van grote contracten: een aantal reeds lang bestaande klanten besloten hun contracten met NRB te verlengen of een nog groter deel van hun IT-activiteiten aan NRB toe te vertrouwen. Ethias ondertekende een historische langetermijnovereenkomst met NRB, op grond waarvan NRB voortaan alle IT-behoeften van de verzekeraar voor zijn rekening zal nemen. In de bankwereld was NRB betrokken bij de implementatie van NewB, de nieuwe digitale bank. In de publieke en sociale sector was NRB verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een nieuw systeem voor de dienst onroerende voorheffing (PRI) van de Waalse overheid.
  • Top employer: Begin 2021 behaalde NRB de certificering Top Employer 2021. Deze certificering erkent dat NRB innovatieve en gedegen HR-praktijken hanteert en zijn medewerkers een bevredigende en plezierige werkomgeving biedt. In 2020 zijn bijna 170 nieuwe medewerkers in dienst getreden bij NRB. Verwacht wordt dat in 2021 meer dan 100 nieuwe werknemers in verscheiden IT-functies bij NRB in dienst zullen treden. 
  • Verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening: de versterking van het kwaliteitsteam en de invoering van een programma voor de gehele onderneming om te werken met precieze meetbare kwaliteitsindicatoren, blijven vruchten afwerpen. In 2020 laat het klanttevredenheidsonderzoek van Whitelane Research een stijging zien van meer dan 8% in drie jaar. 
  • Blijven investeren: NRB is onophoudelijk blijven investeren in de ontwikkeling van zijn aanbod. NECS (NRB Enterprise Cloud Services) heeft zich ontwikkeld tot een sterk en commercieel aantrekkelijk platform en dienstenaanbod voor het gebruik van hybride clouddiensten, mede dankzij een nauwe samenwerking met IBM. De Software Factory van de NRB Groep is uitgegroeid tot een gespecialiseerde leverancier van maatwerkapplicaties met meer dan 250 medewerkers en bewezen best practices op het gebied van UX (user experience), Agile development en DevSecOps. "Flora", de eerste 100% digitale verzekering, is het resultaat van een co-creatie in de vorm van een Start Up door de innovatieteams van NRB en Ethias.
  • Versterking van de aanwezigheid op de kernmarkten: UCON heeft de Groep in staat gesteld een belangrijke speler te worden in de sector van de nutsvoorzieningen. Prodata Systems versterkte de aanwezigheid van NRB in de publieke en semipublieke sector, in de verzekeringswereld en in de ziekenhuissector (digitalisering van operatiekamers). Infohos Solutions en Xperthis besloten hun krachten te bundelen om ZORGI te vormen, nu de grootste IT-dienstverlener voor de ziekenhuissector in het land. Dankzij Computerland kan de Groep nu zijn diensten aanbieden aan middelgrote ondernemingen. Met de komst van Prodata Systems en de Groupe Trigone Informatique zijn ook nieuwe geografische groeimogelijkheden ontstaan voor de NRB Groep, met name op de Vlaamse en de Franse markt. 
  • Steun voor digitale toegang: in 2020 heeft de NRB Groep ongeveer 100 pc's geschonken aan DigitalForYouth. Die vereniging heeft tot doel de digitale kloof in België te verkleinen door scholen te voorzien van functionele PC's. In het kader van het afstandsonderwijs wilde NRB helpen om onderwijs mogelijk te maken voor leerlingen in precaire situaties die niet over de nodige uitrusting beschikken. 
 
"Ik ben trots op de rol en de prestaties van onze Groep en van zijn werknemers in deze vaak moeilijke tijden. De transformatie van de ondernemingen in dit digitale tijdperk zal in de toekomst een nog belangrijkere rol spelen om uit deze crisis te geraken en de economie nieuw leven in te blazen. NRB is bereid zijn verantwoordelijkheid op te nemen om deze grote uitdaging aan te gaan", bevestigt Pascal Laffineur.
 
Instance

In us they trust...

Contacteer ons

Luik

t. +32(0)4 249 72 11

Brussel

t. +32(0)2 286 57 11

Stuur een bericht

Partnerships & Certificeringen