Business Continuity & Disaster Recovery

U heeft waarschijnlijk al nagedacht over de gevolgen die een ramp of ernstig incident kunnen hebben op uw IT-infrastructuur en bedrijfsactiviteiten.

Met een business continuity- en disaster recovery-plan beperkt u de financiële risico’s van een langdurige onderbreking van uw belangrijkste activiteiten. Met een dergelijk plan betaalt u minder voor het beheer van die risico’s omdat uw premie voor de verzekering ‘onderbreking van de bedrijfsvoering’ daalt.

Gewaarborgde bedrijfscontinuïteit is een groot concurrentievoordeel. Ze zorgt voor een kortere onderbreking van uw bedrijfsactiviteiten bij zware incidenten en een lager risico op reputatieschade voor uw bedrijf of merk. Een efficiënte aanpak van een crisis kan uw imago zelfs verbeteren.

In sommige sectoren zijn bedrijven onderworpen aan Belgische of internationale regelgeving en normen die een business continuity- en disaster recovery-aanpak noodzakelijk maken. Die regels nemen toe en worden dwingender: ISO27001 voor informatiebeveiliging,  HIPAA voor de medische en farmaceutische branche, en Basel en Sarbanes-Oxley voor de financiële sector.

De bescherming van uw gegevens is onze zorg

Door continu te investeren in de beveiliging van onze eigen datacenters en ons partnership met WDC (Wallonia Data Center) heeft NRB een infrastructuur die voldoet aan de strengste eisen op het gebied van business continuity. Daarom kunt u van onze infrastructuur uw secundaire of disaster recovery-site maken voor het geval u het slachtoffer zou worden van een ramp.

NRB heeft de nodige expertise en ervaring in het voorbereiden en uitvoeren van business continuity-plannen. Andere troeven zijn onze lokale verankering en onze ervaring met diverse sectoren en hun wettelijke kaders in België.

Ons aanbod

DRP assessment

We brengen de IT-behoeften en -middelen in kaart en onderzoeken daarbij:

  • de context, de blootstelling aan risico’s, de businessbehoeften (op het vlak van Recovery Time Objectives en Recovery Point Objectives), de Service Level Agreements (SLA) en Operational Level Agreements (OLA) tussen IT en zijn klanten, de geldende reglementeringen
  • antwoorden van het bedrijf over onder meer de IT-architectuur, processen voor crisismanagement, processen incidentbeheer, business continuity plannen, relocalisatieplannen, ...

Via een pragmatisch onderzoek komt u snel te weten naar welke situatie u moet toewerken en hoever u al staat. Zo weet u wat er nog ontbreekt en kunt u prioriteiten leggen op basis van de aanbevelingen van onze experts. Afhankelijk van de omvang van de organisatie vergt een opdracht als deze vijf tot tien dagen consultancy.

Business impact analysis

Met deze analyse identificeren we de business continuity-behoeften. We identificeren de cruciale en prioritaire activiteiten waarvan de continuïteit verzekerd moet worden tijdens een crisis.

Disaster recovery-plan (DRP)

Wij bekijken in de eerste plaats dat er een goede afstemming bestaat tussen uw IT- architectuur en uw IT-processen, om u vervolgens te begeleiden bij de uitwerking van een plan voor het herstel na een ramp.

Business continuity-plan

We helpen u een business continuity-plan op te stellen dat ook rekening houdt met logistieke en menselijke aspecten, zoals mogelijke de-lokalisatie van het personeel, in werking treding van pandemieplannen, ...

Crisisbeheerplan

Wie moet er volgens welke procedures wat doen tijdens een crisis? We assisteren u om dat vast te leggen. We omschrijven op basis van welke elementen u de crisissituatie het best kunt inschatten met het oog op een terugkeer naar de normale toestand.

In us they trust...

Contacteer ons

Luik

t. +32(0)4 249 72 11

Brussel

t. +32(0)2 286 57 11

Stuur een bericht

Partnerships & Certificeringen