Active Data Protection

Active Data Protection maakt het u mogelijk om ongestructureerde gegevens te beveiligen in eender welk bestandstype, op elk apparaat, doorheen de gehele levenscyclus van de gegevens.

Problemen

In de veranderlijke beveiligingswereld van vandaag kan onopzettelijke of opzettelijke lekkage van gegevens verregaande schade berokkenen aan de financiële positie en, op de lange termijn, de merkintegriteit van een bedrijf. Kritische informatie - zoals formules, bedrijfsgeheimen en klantengegevens - kan overal opgeslagen worden in een internationaal bedrijf. De bescherming van deze gegevens speelt een sleutelrol in het behouden van de concurrentievoorsprong van een bedrijf op de markt, in het vrijwaren van het merk en in de naleving van de industriële regelgeving. Classificatie is een vitaal onderdeel van dit proces.

Uitdagingen

Als Information Security & Risk-expert moet u:

 • Gegevens beoordelen, de privacy beschermen en een governance of beheermodel identificeren;
 • Beleidsgestuurde implementatie van classificatie mogelijk maken voor alle soorten documenten, on site en in de cloud (alle ECM systemen inbegrepen);
 • IRM (Information Rights Management)-platformen integreren in bestaande bedrijfsprocessen.

Privacy En Beoordeling Van Gegevens

Identificeer, begrijp en pak problemen omtrent privacy aan binnen elk proces dat iets te maken heeft met de verwerking van persoonlijke gegevens. Maak werk van het identificeren van een governancemodel. 

NRB security consultants kunnen u ondersteunen bij elk initiatief m.b.t. privacy en gegevensbescherming, en dit doorheen elk bedrijfsproces en project: bij het uitbouwen van nieuwe IT-systemen voor opslag van of toegang tot persoonlijke gegevens; wanneer een nieuwe regelgeving, beleid of strategie met gevolgen voor de privacy in het leven geroepen wordt; wanneer u met een gegevensuitwisselingsinitiatief van start gaat; of als u gegevens voor nieuwe doeleinden wilt gebruiken.

Gegevensbeoordeling en privacy laten toe om:

 • Potentiële problemen in een vroeg stadium te identificeren en zo hun impact op het bedrijf en de kosten te beperken;
 • Bewustwording inzake privacy en gegevensbescherming te bevorderen doorheen de organisatie;
 • Wettelijke verplichtingen na te leven en de kostprijs van boetes te vermijden;
 • Een Privacy-By-Design aanpak te ontwerpen om gebruiksvriendelijkheid te garanderen en inbreuken op de privacy in bedrijfsprocessen te vermijden.

Beleidsgestuurde Classificatie

Geautomatiseerde, beleidsgestuurde classificatie van ongestructureerde gegevens in het prille begin van de levenscyclus van de gegevens maakt het u mogelijk om gegevens van elke gebruiker, gebruikslocatie of apparaat te classificeren en te beschermen vanop één uniform platform. Met onze oplossing worden gegevens onderschept op het moment dat ze aangemaakt worden of de organisatie binnenkomen, van eender welke bron. Ze worden onmiddellijk geclassificeerd volgens configureerbare criteria m.b.t. inhoud en context (zoals bron, bestemming, applicatie, gebruiker, bestandstype, patronen, termen, etc.). Het gevolg is dat de gegevens geïmmuniseerd worden met voortdurende gegevensclassificatie, het toewijzen van bestandslabels en bestandsencryptie - waardoor enkel bevoegde personen ze kunnen gebruiken.

Beleidsgestuurde classificatie maakt het mogelijk om:

 • Doorlopend elk bestandstype te classificeren, in rust, in beweging en in gebruik, volgens het beleid van de onderneming;
 • Een hybride oplossing toe te passen waarmee het volgende mogelijk is: 
  • Automatische en transparante classificatie;
  • Door de gebruiker gestuurde, manuele classificatie;
  • Een “aanbevolen classificatie”-optie die door de eindgebruiker bevestigd moet worden.

Encryptie En Integratie Van IRM-Platformen

Information Rights Management (IRM) biedt bedrijven informatiebeveiliging op een nieuw niveau. Een hardnekkig probleem is echter dat reguliere IRM-programma's moeilijk in bestaande bedrijfsprocessen geïntegreerd kunnen worden. Samen met onze partner Secure Islands heeft NRB dit probleem opgelost door een eenvoudige, maar krachtige beleidslaag toe te voegen, gebaseerd op doorlopende gegevensclassificatie vanop elke bron binnen de onderneming. De automatisering van IRM door classificatie op eindapparatuur (inclusief PC's, smartphones en tablets), archieven en ECM-systemen vergroot het bereik van IRM onmiddellijk, zodat het ook elk bestandsformaat, e-mail, webpagina of toepassingsveld omvat, gebaseerd op een centraal beleid. Met voortdurende datacentrische risicobeoordeling en rapportage, audit en forensisch onderzoek gebaseerd op Big Data-analyses, stellen wij organisaties in staat om de controle over hun gevoelige gegevens te allen tijde te behouden.

Classificatiegedreven encryptie en IRM maken het mogelijk om:

 • Bedrijfsgeheimen en intellectueel eigendom te beschermen;
 • Hardnekkige, geavanceerde bedreigingen een stap voor te blijven;
 • Bevoorrechte gebruikers en externe providers te controleren;
 • Bestandsformaten te coderen volgens het bedrijfsbeleid.

Unique Information Protection & Control biedt een oplossing die bestanden en e-mails beveiligt tegen interne en externe dreigingen gedurende hun levenscyclus.

Voortdurende datacentrische risicobeoordeling en rapportage, audit en forensisch onderzoek op Big Data-analyses.

Secure Islands demonstratie van zakelijk gebruik:

Concrete resultaten

 • Krijg weer controle over uw gegevens door ongestructureerde gegevens te identificeren, te classificeren en te beschermen.
 • Vermijd het lekken van informatie.
 • Creëer een competitief voordeel door bedrijfskritische activa veilig te stellen.

Waarom onze klanten voor ons kiezen

NRB biedt een unieke mengeling van IT-veiligheidsoplossingen om CIO's bij te staan in de bescherming van kritische informatie, het afstemmen van de beveiliging op bedrijfsprocessen, het beheer van identiteitsprofielen en toegang, en de beveiliging van kritische infrastructuur tegen cyber-aanvallen.

In us they trust...

Contacteer ons

Luik

t. +32(0)4 249 72 11

Brussel

t. +32(0)2 286 57 11

Stuur een bericht

Partnerships & Certificeringen