CILE maakt zich klaar voor de toekomst met de expertise van NRB

Al sinds 1913 levert de Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux (CILE) drinkwater aan meer dan 580.000 inwoners van verschillende steden en gemeenten in de Luikse regio. Het bedrijf zette recent de eerste stappen in zijn digitale transformatie door te kiezen voor Office 365 en voor SAP HANA als nieuw ERP-pakket. William De Angelis, consultant belast met diverse transformatieprojecten bij CILE, ziet het als een onmisbare basis voor de verdere innovatie van de dienstverlening aan de burgers, maar ook van de interne werking. Zowel in dit ERP-project als bij het grotere transformatietraject wordt CILE bijgestaan door onder meer NRB.

Welke rol speelt de ICT-afdeling in uw organisatie?

William De Angelis: "Sinds 2012 beseft de directie dat CILE nood heeft aan meer solide structuren en geïntegreerde beheersystemen om er voor te zorgen dat haar productie- en distributieactiviteiten beantwoorden aan haar kwaliteits- en performantienormen. Het overschakelen naar SAP met de HANA-technologie bleek een absolute noodzaak om klaar te zijn voor de toekomst. Zo gingen de kosten voor beheer en onderhoud sterk omlaag en met de nieuwe open SAP-omgeving werd het eenvoudiger om nieuwe technologieën en applicaties te integreren. Op die manier werd ook innovatie een stuk gemakkelijker.”

Angelo Parello: “De rol van ICT is fundamenteel geëvolueerd op zeer korte tijd. We zagen een beweging van een louter ondersteunende functie naar een echt competentiecentrum voor de verbetering van de interne processen en het verhogen van de efficiëntie van de diensten aan de burger.”

Hoe ziet u de rol van uw departement evolueren?

William De Angelis: "De digitale transformatie geeft ICT een centrale rol van strategische ‘accelerator’ binnen het bedrijf. In die context moeten we gaan nadenken over nieuwe manieren om de dingen aan te pakken. Eén daarvan is de ‘bi-modale’ aanpak van Gartner. Daarbij garandeer je enerzijds de stabiliteit van een onderneming en de goede werking van de kernapplicaties, terwijl je daarnaast vernieuwt, zorgt voor flexibiliteit en de digitale transformatie mogelijk maakt. De tweede aanpak gaat over de versterking en de promotie van een bedrijfscultuur van samenwerking tussen de verschillende afdelingen en ICT. Dit zorgt voor de transversale dimensie, noodzakelijk voor de digitale transformatie.”

Angelo PARELLO  “Deze verschillende benaderingen en de evolutie van het ICT-departement tonen aan in welke mate dat dit departement een centrale plaats inneemt in de strategische reflecties van dit bedrijf. ICT wordt een cruciaal element voor het functioneren van CILE vandaag en voor zijn toekomst. In deze context is het trouwens uiterst belangrijk dat CILE, dankzij de rol van ICT, mee kan denken en werken aan het concept ‘Smart City’. Smart Metering is hiervan een mooie voorbeeld. Wij zijn verplicht de manier waarop we met de burger omgaan grondig te veranderen.”

Wat brengt de gedigitaliseerde wereld voor een bedrijf als CILE?

William De Angelis: "Het digitale is een hefboom voor operationele optimalisatie en brengt nieuwe opportuniteiten aan voor het bedrijf. Wat betreft de operationele optimalisatie: de digitalisatie stelt ons in staat om aan het werk te gaan met een aanzienlijk volume aan waardevolle gegevens die op het terrein geregistreerd en digitaal verwerkt worden (OT, IOT). Dankzij de ontwikkeling van algoritmes zullen we op basis van die gegevens betere beslissingen kunnen nemen wat betreft de aankoop van energie, het detecteren van lekken, predictief onderhoud, fraudedetectie of sanitaire veiligheid. De digitale transformatie biedt ook extra mogelijkheden voor CILE. Zo hebben we een hele reeks gepersonaliseerde e-services voor ogen."

Wat zijn voor u de uitdagingen?

William De Angelis: "In de eerste plaats het beheer van de data, dat nieuwe zwarte goud. Hoe kunnen we de gegevens van het bedrijf beheren om er meerwaarde uit te halen? Die taak komt niet enkel de ICT-afdeling toe. Hiervoor heb je inter-functionele teams nodig die weten waar de gegevens zich bevinden en hoe ze best te gebruiken. Het efficiënt beheren van data moet een cultuur, een ingesteldheid zijn en geen project!"

"Vervolgens is er de bi-modale ICT: voorspelbaarheid aan de ene kant en exploratie aan de andere kant. Dit vraagt ook om intensieve cultuurveranderingen. Bovendien moet je ervoor zorgen dat beide geïntegreerd zijn en geen aparte silo's vormen."

Tot slot moeten we werk maken van een betere integratie van de sleutelfiguren binnen de verschillende disciplines van CILE. Zij moeten zich de rol en de kracht van ICT eigen maken zodat ook zij een bron van innovatie en een drijvende kracht voor de transformatie worden. Het gaat er ons uiteindelijk allemaal om de best mogelijk dienst aan de burgers te leveren.

In us they trust...

Contacteer ons

Luik

t. +32(0)4 249 72 11

Brussel

t. +32(0)2 286 57 11

Stuur een bericht

Partnerships & Certificeringen