VOORALEER DE SMART CITY-STRATEGIE UIT TE WERKEN …

Elke stad of gemeente is uniek. Het heeft een eigen geschiedenis, een eigen identiteit en een aantal beelden en ideeën die worden opgeroepen in de gedachten van de inwoners. Het uitwerken van een Smart City-strategie vereist in de eerste plaats dat men zijn gemeente goed begrijpt en goed kent, teneinde een visie op lange termijn op te stellen, waaruit dan concrete projecten voortvloeien. Met andere woorden, men dient een inventarisatie op te stellen. Dit is de taak van de Smart City Manager en zijn team (zie ons vorige artikel ‘Een Smart City-team samenstellen’).

 

 

Hierbij moeten vele kenmerken in beschouwing worden genomen:

 •          Demografische groei en bevolkingsdichtheid
 •          Sociaaleconomisch profiel van de inwoners
 •          Opleidingsniveau van de bevolking
 •          Verdeling van de bevolking in leeftijdsgroepen
 •          Associatief en cultureel leven
 •          Economische structuur
 •          Werkloosheidsgraad
 •          Industrieel verleden
 •          Geografie
 •          Vervoer- en communicatiemiddelen
 •          Het al of niet bestaan van een masterplan
 •          …

 

Voor een gestructureerde aanpak om deze inventarisatie op te stellen, bestaan er analyseroosters zoals die van de BSI (British Standards Institute), die deze voorbereidende stap kunnen vergemakkelijken.

 

Smart City Framework BSI PAS 181

 

Voor een gestructureerde aanpak om deze inventarisatie op te stellen, bestaan er analyseroosters zoals die van de BSI (British Standards Institute), die deze voorbereidende stap kunnen vergemakkelijken.

 

Wanneer u deze methode gebruikt, biedt dit het voordeel dat u een globaal overzicht krijgt als vertrekpunt voor een transversale aanpak. In functie van de omvang, de resources en de uitdagingen, kan het voor de stad of gemeente nodig zijn om begeleiding te krijgen tijdens het uitwerken van een dergelijke inventarisatie.

De aldus geïdentificeerde antwoorden op de uitdagingen van de stad (aantrekkelijkheid van het stadscentrum, mobiliteit, imagogebreken ...) moeten het vertrekpunt vormen om de eerste pijlers van haar Smart City-strategie te bouwen. De stad kan haar prioriteiten bepalen op basis van deze inventarisatie, maar moet ook rekening houden met de uitdagingen en noden van haar regio, en met troeven verbonden met haar geschiedenis, haar aantrekkelijkheid, haar waarden … Het uitwerken van een visie, van doelstellingen en van een plan moet vervolgens alle belanghebbende partijen van de stad in een collaboratieve geest erbij betrekken: de burgers, de spelers van de plaatselijke economie, de associatieve wereld … 

 

Verder gaan met een eerste smart-project

 

De stad kan ook beogen om nieuwe gegevensreeksen samen te brengen, om haar werking nog beter te begrijpen. Dankzij een dergelijke aanpak beschikt men over cruciale informatie voor het uitwerken van haar strategie en voor het bepalen van prioriteiten voor latere projecten. Via het plaatsen van sensoren, camera's of specifieke tellers kan men de zelfkennis van de stad of gemeente vervolledigen. Men kan eveneens gegevens recupereren die van derden afkomstig zijn, zoals vervoersbedrijven, verhuurders van voertuigen, parkeerbedrijven …

Neem bijvoorbeeld de problematiek van de ontvolking van het stadscentrum en de geleidelijke verdwijning van plaatselijke handelaars. Dit is een ruime problematiek en vereist dat verschillende gegevensbronnen met elkaar in verband worden gebracht, zoals de analyse van de voetgangersstroom, het aantal mensen dat een winkel binnenstapt ...  Soms moet men dus voorzien om deze nieuwe gegevensbronnen te creëren.  In dit specifieke geval kan de stad via een oplossing zoals Placemeter beter begrijpen welk type uithangborden de bezoekers in de commerciële slagaders het meeste aantrekt.

Reactie toevoegen

14 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

In us they trust...

Contacteer ons

Luik

t. +32(0)4 249 72 11

Brussel

t. +32(0)2 286 57 11

Stuur een bericht

Partnerships & Certificeringen