Maar wie is Jules Lesmart?

Dit kleine personage wordt meer en meer bekend. Hij is net op tournée vertrokken om de voordelen van een geconnecteerd bestuur voor te stellen. Maar waar komt hij vandaan? Waarom hebben wij beslist om van Jules een mascotte te maken?

Het spreekt voor zich dat elke stad voortdurend probeert om haar diensten te verbeteren, om een vlottere ervaring aan haar burgers aan te bieden maar ook om concrete antwoorden te bieden op hun dagelijkse bekommernissen.

Deze wil vindt vaak zijn wortels en put zijn inspiratie uit wat sommigen al kwalificeren als de smart cities 'hype'. Het klopt dat dit, ondanks de beste bedoelingen, vaak tot de ontwikkeling van zeer (te) veel 'smart'-oplossingen leidde waarvan de ontplooiing weliswaar de het gebruik van digitale toepassingen heeft aangezwengeld, maar ook als gevolg had dat de burgers niet altijd even gemakkelijk hun weg vonden in het geheel van de digitale projecten van hun stad.

Het klopt ook dat niet alle ‘smart’ projecten even goed in lijn blijven met de bestuursplannen De voordelen die de stad of de burgers eruit kunnen halen zijn dan ook niet steeds even duidelijk. De uitdaging is immers niet zozeer het aanbieden van digitale tools in een specifieke niche, maar wel het voorstellen van een geheel van geïntegreerde, innovatieve diensten die aan de behoeften van de burgers in hun dagelijkse leven beantwoorden.

De gebruikers willen geen technologie om de technologie, maar willen in de eerste plaats concrete oplossingen. De burgers willen geïnformeerd zijn, ze willen dat men naar hen luistert en zijn bereid om zich in te zetten voor hun gemeente en om actief te participeren in het gemeentebeleid. De manier waarop gebruikers een probleem en de zijn mogelijke oplossing percipiëren zijn sleutelfactoren voor de aanvaarding en de duurzaamheid van de digitale oplossing. Om die reden hebben NRB & Civadis beslist om de klemtoon te leggen op de vereenvoudiging, personalisering, en contextualisering van de oplossingen.

Deze insteek ligt aan de grondslag van ‘Jules Lesmart’. Een personage dat gecreëerd werd in het kader van een marketingcampagne van NRB en Civadis om hun ‘smart cities’ programma voor te stellen op het Salon de Mandataires.

Jules Lesmart is een burger zoals u en ik. Een gebruiker die net als ons het volgende wil:

  • kwaliteitsvolle informatie, op het juiste moment en gefilterd in functie van zijn belangrijkste interesses;
  • vlotte, toegankelijke transportmiddelen;
  • een nette stad;
  • een vereenvoudigde interactie met de diensten van zijn gemeente

Jules was inderdaad de grote ster op de stand NRB-Civadis van het #SDM2017, en wordt nu de mascotte van ons ecosysteem ‘Smart Cities’. Dit ecosysteem groepeert globale spelers, zowel op financieel, bestuurlijk of technologisch vlak, maar ook en vooral lokale spelers: start-ups, KMO's, universiteiten, onderzoekscentra…

Jules is een “Smart Citizen” die jongleert met de verschillende, digitaal verbonden diensten van zijn gemeente en die ten volle geniet van de vele voordelen die de ‘smart’-oplossingen voorgesteld door de leden van ons ecosysteem bieden. Een personage aan de hand waarvan elke partner waarmee wij het genoegen hebben te kunnen samenwerken zijn dienstenaanbod zal kunnen personaliseren, en het probleem waarop hij zich toespitst en de manier waarop hij dit oplost in een context kan plaatsen.

Daarvoor heeft Jules trouwens beslist om op tournee te vertrekken. Ontmoet hem en ontdek meteen de voordelen van een geconnecteerd bestuur dat dat zijn burgers centraal stelt!

Meer weten?  http://bit.ly/JuLeSmart

Reactie toevoegen

1 + 9 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

In us they trust...

Contacteer ons

Luik

t. +32(0)4 249 72 11

Brussel

t. +32(0)2 286 57 11

Stuur een bericht

Partnerships & Certificeringen