NRB’s CO2-uitstoot met meer dan 27% gedaald sinds 2015.

donderdag 6 mei 2021
NRB’s CO2-uitstoot met meer dan 27% gedaald sinds 2015.
Bemoedigende resultaten en felicitaties van Agoria. 
 
NRB heeft net de resultaten van zijn energie-analyse voor 2020 ontvangen en die zijn bemoedigend. 
 
Het rapport van de auditeur in het kader van de "sectorakkoorden – 2e generatie" is duidelijk: NRB heeft een kwart minder energie verbruikt dan in 2015; tegelijkertijd is zijn CO2-uitstoot met 27,4% gedaald! 
 
Deze cijfers hebben betrekking op het elektriciteitsverbruik en de verwarming van de site van NRB in Herstal, ondanks de toename van zijn ICT-infrastructuur (capaciteit van de datacenters, aantal servers, …).
 
NRB ontving felicitaties van Agoria voor deze resultaten van de energieaudit 2020: "Gefeliciteerd met uw opmerkelijke vooruitgang, waardoor u ver voorligt op uw doelstelling voor 2023.”
 
In het kader van de sectorakkoorden wordt, op vrijwillige basis, een contract opgesteld tussen het Waals Gewest en de industriële sector, in het geval van NRB is dat door Agoria. In 2015 heeft NRB al een dergelijke overeenkomst ondertekend met het engagement om zijn energie-efficiëntie te verbeteren en zijn CO2-uitstoot te verminderen.
 
Daar stopt NRB niet. Dankzij de ingebruikname van de windturbine begin 2022 zal NRB zijn verbruik verder aanzienlijk verminderen. En samen met de auditeur voert NRB een bredere studie uit om zijn energieverbruik en globale CO2-voetafdruk in te schatten. De daaropvolgende stap is dan om tegen het einde van het jaar een nieuwe verminderingsdoelstelling te bepalen en een lijst van acties met een tijdschema uit te werken.
 

Ander nieuws: Luminus bouwt de eerste windturbine van Hauts-Sarts bij NRB

 

 
 
Instance

In us they trust...

Contacteer ons

Luik

t. +32(0)4 249 72 11

Brussel

t. +32(0)2 286 57 11

Stuur een bericht

Partnerships & Certificeringen