NRB Groep rondt kaap van half miljard euro omzet

vrijdag 27 mei 2022
De NRB Groep, een van de belangrijkste Belgische IT-dienstverleners, heeft haar resultaten bekendgemaakt voor 2021, een jaar van records: recordomzet van 501,6 miljoen euro, een groei van 20 procent ten opzichte van 2020; nettowinst van 40,8 miljoen euro, een stijging van 41,6 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. En deze resultaten vertalen zich rechtstreeks in het scheppen van banen: in 2021 zijn 200 mensen in dienst getreden en in 2022 worden de aanwervingen voortgezet. NRB heeft aangekondigd sinds januari honderd mensen in dienst te hebben genomen en verwacht er tegen het einde van het jaar nog eens evenveel te mogen verwelkomen. Met deze resultaten consolideert de 100% Belgische IT-groep haar positie als leider in IT en toont ze dat ze over de nodige omvang en middelen beschikt om nieuwe uitdagingen aan te gaan, zoals artificiële intelligentie of telecommunicatie.
 

Het jaarverslag 2021 te bekijken

 
Resultaten in cijfers
Het bedrijfsresultaat (ebit) ging van 44,9 miljoen euro in 2020 naar 63,9 miljoen euro in 2021, een stijging van 42,3 procent. Het brutobedrijfsresultaat (ebitda) steeg 31,4 procent, van 57,2 miljoen euro in 2020 naar 75,2 miljoen euro vorig jaar.
 
De resultaten voor 2021 tonen ook de diversiteit van de activiteit van de groep. De omzet van de NRB Groep kwam vorig jaar voor 36,9 procent vanuit de publieke en sociale sector, voor 22,9 procent uit de financiële sector, 11,8 procent kwam van de gezondheidszorg en 10,6 procent van internationale organisaties zoals EU-instituten. De industrie was in 2021 goed voor 9,7 procent van de omzet en 7 procent kwam van de energiesector en openbare nutsbedrijven.
 
In 2021 kreeg NRB ook voor het eerst het certificaat Top Employer, en in januari 2022 voor het tweede achtereenvolgende jaar. Het is een certificering die de innovatieve en solide praktijken van het bedrijf erkent, die tot doel hebben om zijn medewerkers een bevredigende en vriendelijke werkomgeving te bieden.
 
Verwezenlijkingen, nieuwe contracten en externe groei
De omzetstijging was het gevolg van een combinatie van organische groei en groei door overnames, die beide meer dan 10 procent bedroegen.
 
Wat de groei en de consolidatie van de historische activiteiten van de groep betreft, is de activiteit van Trasys International, dat binnen de NRB Groep voor internationale organisaties werkt, opmerkelijk. De dochteronderneming heeft haar kaderovereenkomst met het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) met ingang van 2021 voor acht jaar verlengd.  Eveneens in 2021 heeft Trasys International een vierjarig raamcontract met de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) in de wacht gesleept.
 
De NRB Groep heeft ook zijn externe groei voortgezet. Cevi nam de Belgische softwarespecialist voor notarissen SDP over. Tegelijk versterkte de groep zijn expertise in Salesforce met Together Services, de joint venture die is opgericht met de Cronos-groep. Sindsdien is Ink Consulting toegetreden tot de NRB Groep. NRB verwierf de resterende aandelen van Computerland nadat het in 2020 een meerderheidsbelang in die Belgische onderneming had genomen. Vorig jaar sloot Mobitrace zich aan bij Zorgi, dat zich binnen NRB richt op de zorgsector.
 
“We willen onze klanten, bedrijven, instellingen, overheidsdiensten, competenties en een ecosysteem van partners made in Belgium aanbieden”, verklaart Pascal Laffineur, CEO van de NRB Groep. “Digitale transformatie en IT-beveiliging zijn strategische kwesties voor het concurrentievermogen van de bedrijven in ons land en de efficiëntie van de dienstverlening aan de burgers. Tot nu toe hadden alleen de grote buitenlandse spelers voldoende omvang en vaardigheden in deze sector. Onze interne en externe groei is bedoeld om deze realiteit te corrigeren en te garanderen dat de Belgische spelers kunnen rekenen op uitstekende, volledige en lokale vaardigheden en infrastructuren.”
 
Op weg naar koolstofarme IT
Afgelopen jaar startte de bouw van een 185 meter hoge windturbine op de site van NRB in Herstal. De windturbine zal naar verwachting 50 procent van de elektriciteit opwekken die NRB in Herstal verbruikt en zal een aanvulling vormen op de zonnepanelen die sinds 2014 zijn geïnstalleerd. “De kwestie van de klimaatvoetafdruk van gegevens is van cruciaal belang voor een bedrijf als het onze. We willen onze klanten garanderen dat de gegevens die ze ons toevertrouwen uiteraard volledig veilig zijn in ons datacenter, maar ook dat we ze op een maatschappelijk verantwoorde manier beheren. De bouw van deze windturbine is een volgende stap in die richting”, aldus Pascal Laffineur.
 
De middelen om ambities te verwezenlijken
“In 2021 heeft ons strategisch plan 2017-2022 een jaar eerder dan gepland plaatsgemaakt voor een nieuw strategisch plan 2021-2026”, besluit Pascal Laffineur. “De drijvende kracht achter deze strategie zijn de veranderende digitale behoeften van onze klanten, of het nu gaat om basis-IT of om nieuwe uitdagingen zoals artificiële intelligentie, het internet der dingen of telecommunicatie. Het is essentieel dat Belgische bedrijven en instellingen kunnen rekenen op een grote speler om hun digitale transformatie ter plaatse te ondersteunen en hun veiligheid te garanderen. Onze resultaten van 2021 bevestigen dat we onszelf de middelen en vaardigheden kunnen geven om onze ambities te verwezenlijken. Maar in een sector die voortdurend in beweging is, weten we dat we het daar niet bij kunnen laten: we verwachten tegen 2026 een omzet van 750 miljoen euro te bereiken, dankzij organische groei, overnames en de ontwikkeling van groeimarkten, zoals de biotechnologie en de industrie.”
 
Instance

In us they trust...

Contacteer ons

Luik

t. +32(0)4 249 72 11

Brussel

t. +32(0)2 286 57 11

Stuur een bericht

Partnerships & Certificeringen