NRB behaalt haar eerste ISO 14001-certificering: Weer een stap naar een duurzame toekomst

woensdag 19 juni 2024

NRB, de toonaangevende IT-dienstverlener in België en Europa, is trots op het behalen van het ISO 14001-certificaat. Deze internationale norm valideert ons engagement op het vlak van milieubescherming en onze inspanningen om de koolstofvoetafdruk van onze activiteiten en die van onze klanten te verminderen.

De ISO 14001-certificering biedt een strikt kader voor het implementeren van een milieumanagementsysteem. Ze stelt bedrijven in staat om aan de wettelijke eisen te voldoen en hun milieudoelstellingen te halen.

NRB is er trots op deze certificering te hebben gekregen na verschillende onafhankelijke audits. Deze certificering laat zien dat ons bedrijf zich inzet voor een duurzame toekomst, waarbij we onze verantwoordelijkheid voor het milieu combineren met onze strategische doelstellingen. "Deze certificering is essentieel voor NRB. Ons bedrijf wil voldoen aan de behoeften van klanten die op zoek zijn naar een betrouwbare, ervaren en milieuvriendelijke IT-serviceprovider. We streven naar koolstofneutraliteit in 2050. We beschikken al over aanzienlijke middelen om deze doelstelling te bereiken, met name op het gebied van groene elektriciteitsproductie, en we zijn vastbesloten om onze inspanningen op dit gebied voort te zetten", legt Laurence Mathieu, Chief Executive Officer van NRB nv, uit.

Ontdek de ESG-initiatieven van NRB

NRB stelt een veeleisend en ambitieus milieubeleid vast

NRB heeft de basisprincipes van haar milieubeleid vastgelegd in zes punten, die worden gedeeld met alle medewerkers en geïntegreerd in alle activiteiten van de onderneming. Dankzij deze principes kunnen we voldoen aan de verwachtingen van onze klanten en blijven we innoveren met respect voor het milieu.

  1. De vereisten van de milieuwetgeving volledig ondersteunen en overtreffen;
  2. Ons energieverbruik verminderen, zowel voor de werking van onze datacenters als voor onze gebouwen;
  3. Onze inspanningen voortzetten om nog meer stroom zelf op te wekken;
  4. Ons verbruik van middelen in het algemeen optimaliseren;
  5. Klanten helpen om de impact van hun activiteiten op het milieu te verminderen;
  6. Onze medewerkers aanmoedigen om mee te werken aan de verbetering van het milieu, rekening houdend met de impact van hun beroepsactiviteiten en hun burgerlijke verantwoordelijkheden. 

Windenergie, afval sorteren en cold corridors: NRB voert groene initiatieven op

NRB vermenigvuldigt haar initiatieven om haar milieudoelstellingen te bereiken.

In 2023 werd 60% van het elektriciteitsverbruik op de site van Herstal rechtstreeks opgewekt door de windturbine op onze parking en de 940 zonnepanelen op de daken van onze gebouwen. Dankzij deze hernieuwbare bronnen heeft NRB de uitstoot van 1963 ton CO2 in de atmosfeer kunnen vermijden (emissiefactoren overgenomen uit de methodologie van het Waals Gewest). De rest van onze elektriciteit is ook 100% groen, dus we kunnen rekenen op een koolstofneutrale bevoorrading.

NRB recyclet afval uit datacenters (karton en oude servers) door samen te werken met gespecialiseerde recyclagebedrijven. Daardoor kunnen deze materialen worden getransformeerd en hergebruikt en wordt onze circulaire economie verbeterd.

Onze onderneming verbetert voortdurend de energie-efficiëntie van haar datacenters. Naast de efficiëntie van de windturbine voorkomen cold corridors de vermenging van koude en warme lucht in IT-ruimtes. De warmte die de datacenters produceren, wordt ook teruggewonnen om de kantoorvloeren te verwarmen.

Afschaffing van individuele printers, installatie van ledverlichting, regenwaterterugwinning, groen inkoopbeleid: NRB is bijzonder actief in het verminderen van haar impact op het milieu. Onze onderneming heeft ook het Sustainable IT Charter ondertekend om een inclusieve, ethische en milieuvriendelijkere digitale omgeving te ontwikkelen.

Wil je graag meer informatie? Raadpleeg onze ESG-pagina (environment, sociaal, governance).

Instance

In us they trust...

Contacteer ons

Luik

t. +32(0)4 249 72 11

Brussel

t. +32(0)2 286 57 11

Stuur een bericht

Partnerships & Certificeringen