EEN SMART CITY-TEAM SAMENSTELLEN

Dit artikel is de aanzet voor een reeks die ingaat op onze meest pertinente aanbevelingen voor de Waalse steden en gemeenten die willen inschrijven voor een Smart City-aanpak.

De eerste tip die we willen meegeven betreft het samenstellen van een team om de problematiek te beheren. Op vlak van methodologie, voorschriften en normen verwijzen we naar de publicaties van de BSI (British Standard Institute), die een wereldwijde referentie is op gebied van #SmartCities

Een van de opmerkingen vooraf betreft de complexe aard, voor de verantwoordelijken van een stad of een gemeente, om de problematiek op efficiënte wijze te beheren. Het aantal domeinen waar de stad volledig de hand in heeft, blijft immers beperkt. Deze worden meestal door verschillende spelers beheerd. We denken bijvoorbeeld aan mobiliteit (TEC, privéparkings,  openbaar-privépartnerschap voor gedeelde fietsen …), energie (intercommunales, privébeheerders van gebouwen, producenten …) of  veiligheid (gewest, provincie, privébedrijven …).

De stad moet dus een multidisciplinair, horizontaal team samenstellen en een strategische beheerrol vervullen via partnerschappen met alle andere belanghebbende partijen van de stad (andere bestuursniveaus, intercommunales, verenigingen, economisch milieu, academisch milieu, …). Het is daarom van primordiaal belang dat een stad al deze spelers samenbrengt rond een gemeenschappelijke visie, doelstellingen en strategie op middellange en lange termijn.

Samenwerken, rekening houdend met deze eerste uitdagingen, is al een smart-benadering en een manier waarop meer wordt deelgenomen en die meer open is. Dit toont al de kracht aan van een collaboratief model en laat toe om de onderlinge verbondenheden onder de verschillende spelers te identificeren en om relaties tussen de verschillende belanghebbende partijen te leggen.

Binnen deze context is het aanbevolen om in eerste instantie een leader van het initiatief aan te stellen, een persoon die belast is met het samenbrengen van al deze spelers rond één enkele visie, zoals de stad Brussel die Céline Vanderborght als Smart City Manager heeft aangesteld. 

De missie van deze Smart City Leader bestaat erin om de verandering aan te sturen. Hij of zij moet de volle steun van de bestuurders van de stad of de gemeente krijgen, maar ook over voldoende armslag beschikken. Tijdens de samenstelling van het team moet hij/zij de legitimiteit van elk lid controleren. Deze legitimiteit moet gebaseerd zijn op de erkenning van anderen van een bijzondere expertise, hun bekendheid, hun bekwaamheid om te verenigen, hun vlotheid om te communiceren of een bijzonder statuut binnen hun milieu (voorzitter van de vereniging van handelaars, schepen van economische zaken, voorzitter van de toeristische dienst …).

Het idee bestaat erin om pertinente spelers in functie van de behandelde onderwerpen 'rond de tafel' samen te brengen. Men kan bijvoorbeeld een vertegenwoordiger van de handelaars, een parkingbeheerder, een verantwoordelijke voor de mobiliteit, de intercommunale voor afvalbeheer ... betrekken bij de problematiek van de aantrekkelijkheid van het stadscentrum

In functie van de omvang van de gemeente kan dit type initiatief verschillende vormen aannemen. Zo heeft de dynamiek LIEGETOGETHER via haar evenement 'ICT DAY' het Luikse ecosysteem rond verschillende thema's samengebracht en worden interactieve workshops georganiseerd. De resultaten hiervan dienen als grondslag voor de uitwerking van een strategisch plan voor de metropool en haar verschillende entiteiten.

Samengevat duidt u in de hoedanigheid van bestuurder van een stad of gemeente een verantwoordelijke voor uw Smart City-project aan, u geeft hem/haar maximale zelfstandigheid en helpt hem/haar om een optimaal team samen te stellen, zodat hij of zij initiatieven rond specifieke thema's kan leiden, een actieplan kan uitwerken en tastbare resultaten kan verkrijgen.

Reactie toevoegen

5 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

In us they trust...

Contacteer ons

Luik

t. +32(0)4 249 72 11

Brussel

t. +32(0)2 286 57 11

Stuur een bericht

Partnerships & Certificeringen