FSMA

Industry sector : 

De FSMA werd in het leven geroepen op 1 april 2011 en telt nu een centraal administratief gebouw in de Congresstraat. De volledige naam luidt ‘Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten’. De FSMA heeft het statuut van autonome overheidsinstelling. Onafhankelijk voert ze de opdrachten van algemeen nut uit die de wetgever haar toevertrouwde.

De FSMA controleert de Belgische financiële sector aan de zijde van de Nationale Bank van België. De wetgever verleende de FSMA diverse bevoegdheden die haar in staat stellen acties te ondernemen om de bescherming van de consumenten en de integriteit van de markten te versterken.

In us they trust...

Contacteer ons

Luik

t. +32(0)4 249 72 11

Brussel

t. +32(0)2 286 57 11

Stuur een bericht

Partnerships & Certificeringen