Veiligheid, risico's en risicobeheer

 

NRB's Security Consulting-service wordt geruggensteund door formele partnerships voor gespecialiseerde oplossingen die gewijd zijn aan security intelligence, gegevensbescherming, netwerkbeveiliging, risicobeheer, identiteits- en toegangsbeheer en aan beveiliging van kritische infrastructuur tegen cyberaanvallen. 

Problemen

Digitale beveiliging is op weg om een van de dringendste zorgen te worden van de CIO en de C-suite: van het mobiel uitgeruste bedrijfsmodel tot de cloud, van de bescherming en privacy van informatie tot de controle op identiteit en toegang, van het gevecht tegen fraude tot de weerbaarheid van slimme netwerken. Social, mobile, cloud en Big Data verhogen allemaal het risico op beveiligingsinbreuken en gegevenslekken. Informatiebeveiliging wordt steeds complexer.

Beveiligings- en risico-experts moeten de juiste balans vinden en houden tussen beveiliging en flexibiliteit, tussen bescherming en productiviteit.

Uitdagingen

Als Information Security & Risk-expert moet u:

 • Beveiligingsinitiatieven stroomlijnen met de strategische sleutelobjectieven van de organisatie;
 • Ervoor zorgen dat uw beveiligingsteam beschikt over de nodige vaardigheden en tools om kritische risico's te detecteren en af te handelen;
 • Uw beveiligingspositie versterken op een kostenefficiënte manier;
 • De evolutie van het risicoprofiel opvolgen binnen de grenzen van de netwerkbeveiliging;
 • Aan auditors demonstreren dat enkel bevoegde gebruikers vertrouwelijke bronnen kunnen raadplegen;
 • De impact van mobiliteit op de houding t.o.v. beveiliging van uw organisatie evalueren;
 • De bedrijfsimpact becijferen van een kritische (cloud-based) toepassing die minuten-, uren- of dagenlang onbereikbaar is;
 • De ROI (Return on Investment) en KPI's van uw beveiligingsprogramma definiëren. 

Methoden en diensten

Digitale beveiliging is meer dan een paar nieuwe producten of gadgets. Het draait om een volledige, geïntegreerde manier van denken, die zowel beschermende als reactieve maatregelen, mensen, processen en technologieën omvat. Digitale beveiliging gaat ook over het begrijpen van het bedrijf en elk project afstemmen op de essentiële bedrijfsmiddelen van de organisatie. Het gaat over een proces opvolgen, testen, opbouwen en onderhouden, en over een platform creëren dat u uw risico's ten volle laat beheren in een wereld waarin de kosten en schade aangericht door beveiligingsinbreuken nog steeds stijgen. Ons team van informatie- en digitale veiligheidsexperts heeft de sleutelrol als vertrouwde adviseur om de klant te helpen met het behalen van zijn doelen: het verbinden van beveiliging met bedrijfsflexibiliteit. Onze experts baseren hun aanpak op het NIST Cyber-Security Framework (National Institute of Standards best practices). Het grootste voordeel van de NIST-aanpak is het gebruik van commerciële drijfveren om digitale beveiligingsactiviteiten aan te sturen, alsook het feit dat digitale beveiligingsrisico's beschouwd worden als een deel van de risicobeheerpraktijken van de organisatie. Ons uitgebreide portfolio aan oplossingen en services kan de preventie en het beheer van digitale beveiliging voor essentiële date versterken.

Governance Risk Compliance (GRC)

Anti-Fraude

 • Identiteitsdiefstal
 • Diefstal van activa
 • Misbruik van klachten
 • Belastingfraude
 • Kwaadwillige insider

Gegevensbescherming & Privacy

 • Kwetsbaarheidsanalyse
 • Patching
 • Penetratietests
 • Risicobeheer

Identiteit & toegang (IAM)

 • IAM-beheer
 • IAM-beleid & procedures
 • Single Sign On (SSO)
 • IAM-ondersteuning

Weerbaarheid van de infrastructuur

 • Bedrijfscontext
 • Risicostrategie
 • Kwetsbaarheid
 • Stroomlijning van technologie

Cloud-verzekering

 • Risico-analyse
 • Design & architectuur
 • Migratie
 • Gegevenslekken

Mobiele beveiliging

 • Mobiel veiligheidsbeleid
 • Mobiel apparaatbeheer
 • Bewustzijnstraining voor werknemers  

 

Onze andere diensten

Onze Cyber Security Operation Center ervoor zorgt dat organisaties hun activa op het internet 24/7 in het...

Risk Management maakt het mogelijk om beveiliging af te stemmen op bedrijfsprocessen.

Identity and Access Management (IAM) zorgt ervoor dat de juiste personen de juiste bronnen kunnen...

Het nieuwe reglement voor gegevensbescherming van de EU, ook bekend als de GDPR (General Data Protection...

Active Data Protection maakt het u mogelijk om ongestructureerde gegevens te beveiligen in eender welk...

De experten van NRB begeleiden u bij de opmaak van een business continuity en disaster recovery plan op...

In us they trust...

Contacteer ons

Luik

t. +32(0)4 249 72 11

Brussel

t. +32(0)2 286 57 11

Stuur een bericht

Partnerships & Certificeringen