De NRB Groep publiceert haar jaarverslag 2018: de groei zet door

woensdag 8 mei 2019

De omzet van de NRB Groep is in het boekjaar 2018 gestegen tot 333 miljoen euro. Dat is boven het budget en een stijging van 5 procent (omzet en ‘bestellingen in uitvoering’) ten opzichte van 2017. Het bedrijfsresultaat van de groep vertegenwoordigt 8,76 procent van de omzet, een sterke stijging ten opzichte van het jaar ervoor. De NRB Groep beschouwt de resultaten als een positieve tussentijdse beoordeling van de uitvoering van haar vijfjarenplan om de drijvende kracht te worden achter de digitale transformatie van haar klanten.

De NRB Groep is een Belgische, toonaangevende ICT-dienstverlener met meer dan 2.000 medewerkers. De groep bestaat uit een aantal gespecialiseerde ICT-bedrijven. NRB richt zich op de publieke en sociale sector, energie- en nutsbedrijven, financiële diensten en industrie, terwijl Trasys International – onderdeel van NRB – zich richt op Europese en internationale organisaties en bedrijven.

De dochterondernemingen van de NRB Groep bieden gespecialiseerde sectoroplossingen. Xperthis voor de zorgsector. Cevi, Logins en Civadis voor lokale overheden. UCON, overgenomen door de groep in 2018, is een SAP-dienstverlener die voornamelijk werkt voor de nutssector. SIGGIS, dat in hetzelfde jaar tot de NRB Groep is toegetreden, is een specialist in geografische informatiesystemen.

NRB, het moederbedrijf, haalde haar omzetdoelstelling en voerde een transformatieplan uit met een aantal strategische projecten. Ten eerste: de modernisering en uitbreiding van de ICT-infrastructuur van NRB met een gloednieuw datacenter dat in januari 2018 geopend is. Ten tweede: de verdere ontwikkeling van NRB's aanbod, waaronder een hybride cloudplatform (NECS) dat de klanten van NRB een unieke toegang biedt tot de private cloud van NRB en tot de toonaangevende globale publieke cloud providers.

De software factory van de groep is gereorganiseerd met teams in Luik (Afelio), Herstal en Athene in Griekenland. De mainframeteams ontwikkelden een aanbod voor de modernisering van mainframetoepassingen. En NRB bleef investeren in opkomende technologieën zoals Big Data, AI, Robotic Process Automation en security.

Een ander aspect van het transformatieplan was de optimalisatie van de governance-structuur van het bedrijf. Dat gebeurde op twee niveaus. Ten eerste, op initiatief van Philippe Lallemand, voorzitter van de raad van bestuur, door de toevoeging van onafhankelijke leden aan de raad van bestuur. Ten tweede: door de versterking van het managementcomité met een Chief Operations Officer (Jean-François Michotte), een Chief Commercial Officer (Marc De Groote) en de creatie van een nieuwe rol binnen NRB, namelijk een Chief Technology Officer (Michael Boeckx).

"De filialen van de groep hebben ook sterk bijgedragen tot de realisatie van onze strategie", zegt Pascal Laffineur, CEO van de NRB Groep. "Hun individuele nettoresultaten in 2018 waren op of boven de doelstelling. Ook het rendement van al onze overnames is positief. Zij betekenen voor de Groep inderdaad een hefboom op haar investeringen en dankzij hen diversifieert en verbreedt zij tegelijkertijd haar aanbod van technologieën, competenties, klantenportefeuille en aanwezigheid op de markt."

"De goede resultaten van 2018 bevestigen dat de uitvoering van ons strategisch vijfjarenplan goed werkt”, aldus Pascal Laffineur. “NRB is zelf bezig met een transformatieplan om haar missie te vervullen: een van de drijvende krachten zijn achter de digitale transformatie van de samenleving, Het bedrijfsleven en de publieke sector staan voor grote uitdagingen die de digitalisering van alle niveaus van de samenleving en economie met zich meebrengt. De eisen van de klanten van onze klanten – eindgebruikers, consumenten, burgers, patiënten – zijn sterk veranderd wat betreft het niveau, de vorm en de snelheid van de dienstverlening die ze verwachten. Tegelijkertijd zijn de bedreigingen voor de veiligheid en de privacy nog sneller toegenomen. Voor al deze organisaties zijn gegevens bovendien een belangrijke asset geworden die ze willen beschermen en veilig opslaan in een goed beheerde en beveiligde omgeving. Net als zij zijn wij ons ervan bewust dat dankzij de explosieve groei van het wereldwijde cloudaanbod de technologische mogelijkheden bijna onbeperkt zijn geworden. Wij zijn de eersten om dat te erkennen en er gebruik van te maken. NRB heeft daarin een duidelijke rol te spelen: we hebben alle faciliteiten om de systemen, data en toepassingen van onze klanten veilig op te slaan en te beheren in onze eigen datacenters in België. Als lokale speler met een sterke ervaring en diepgaande kennis van de lokale markt kunnen we er bovendien voor zorgen dat de gekozen (cloud)oplossingen voor elke specifieke klant de best mogelijke oplossingen zijn. En dat ze volledig tegemoet komen aan de lokale regelgeving, privacy- en veiligheidseisen. Kortom, NRB is het enige bedrijf dat een lokale oplossing kan bieden voor de lokale digitale uitdagingen."

Instance

In us they trust...

Contact us :

  • Mail us
  • Phone us

Follow us :

  • Linked In
  • Twitter
  • Google +
  • Slideshare
  • Youtube
  • Flickr

Contacteer ons

Luik

t. +32(0)4 249 72 11

Brussel

t. +32(0)2 286 57 11

Stuur een bericht

Partnerships & Certificeringen