SCADA

Wordt het onmogelijk of zeer duur om uw huidige SCADA te onderhouden? Mist u een nauwkeurige, up-to-date blik op de productie of een volledige historiek van middelen en producten?

Zorg voor een betrouwbaar, stipt, kwalitatief en kostenefficiënt aanbod voor uw klanten. Wat u nodig heeft:

 • Volledige kennis en controle over uw productie en distributie middelen en processen
 • De grondslag voor predictief onderhoud

Wat kan SCADA voor u betekenen?

SCADA maakt het bedrijven in de industrie,de infrastructuur, de bouw en de nutsvoorzieningen mogelijk om processen en veldapparatuur te controleren, op te volgen en te beheren, en om ze te integreren in het globale IT-landschap van het bedrijf.

Uw productie beheren

 • Gegevens verzamelen over de status van apparatuur
 • Afmetingen van apparatuur archiveren
 • Het productieproces controleren
 • Apparatuur en productieprocessen instellen en opstarten
 • Rapporteren over de productiestatus

Afwijkende situaties detecteren

 • Prestatie-indicatoren berekenen om afwijkende situaties te detecteren
 • Waarschuwingen in overzichtsbeelden weergeven
 • Gedetailleerde informatie laten zien in pop-upvensters
 • Begeleiding aanbieden voor probleemoplossing

Ons aanbod

Uw Wonderware ArchestrA-systeem installeren of upgraden

Maak Wonderware OrchestrA kostenefficiënt en eenvoudig te onderhouden met deze standaardmodules:

 • Data Acquisition Server: Wisselt gegevens uit met veldapparatuur
 • Application Server: Verwerkt verzamelde gegevens
 • Human Machine Interface: Interface tussen de operator en de monitor en controle-apparatuur.
 • Historian: Database voor het archiveren van oude gegevens
 • Andere functionele modules voor: Productie-uitvoering, batch, kwaliteitsanalyse, mobiliteit, rapportage, productie-informatie, predictief onderhoud, etc.

Concrete voordelen: Verbetering van processen en gegarandeerde traceerbaarheid van producten.

Industrial Solutions Integration

Zodra u uw productieopstelling in het SCADA-systeem gemodelleerd hebt, integreert NRB deze met de veldapparatuur of met de apparatuur op afstand. Naast deze integratie ontwikkelen we ook rapporten en schermen die gebruikers toelaten om de productieprocessen te beheren. We configureren ook de archivering van gegevens met Historian. We ontwikkelen pecifieke componenten om aan specifieke eisen te voldoen, zoals berekeningen voor het detecteren van afwijkende situaties. Daarbovenop kunnen we onze eigen tools gebruiken voor migratieprojecten; zo kunnen we de migratie vanuit andere SCADA-systemen zoals CIMVIEW gedeeltelijk automatiseren. NRB biedt ook een unieke mix van mensen die gecertificeerd zijn in Wonderware System Platform, Microsoft .NET en SAP.

Waarom onze klanten voor ons kiezen:

 • Bewezen expertise in het onderhoud en upgraden van Wonderware-systemen
 • Ervaren in realtime (Wonderware) en business (SAP)-systemen
 • Analyses om afwijkende situaties te detecteren
 • Evolutie naar predictief onderhoud

Technologieën

In us they trust...

Contact us :

 • Mail us
 • Phone us

Follow us :

 • Linked In
 • Twitter
 • Google +
 • Slideshare
 • Youtube
 • Flickr

Contacteer ons

Luik

t. +32(0)4 249 72 11

Brussel

t. +32(0)2 286 57 11

Stuur een bericht

Partnerships & Certificeringen